[1]
Janicka, I. 2014. Michał M. Kosman, Polityka RFN wobec ZSRR/Rosji w latach 1989–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, ss. 563. Przegląd Politologiczny. 19, 4 (grudz. 2014), 221–223. DOI:https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.17.