[1]
Pietnoczka, P. 2020. Instytucja referendum ogólnokrajowego na Ukrainie – aspekt normatywny. Przegląd Politologiczny. 1 (mar. 2020), 103–118. DOI:https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.8.