[1]
Atnazheva, L. 2021. Inkluzja społeczeństwa obywatelskiego w procesy podejmowania decyzji na poziomie lokalnym: wpływ projektów międzynarodowych. Przegląd Politologiczny. 2 (cze. 2021), 133-144. DOI:https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.2.9.