[1]
Rosicki, R. 2021. Bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo jednostki na przykładzie kontroli operacyjnej stosowanej przez polski kontrwywiad. Przegląd Politologiczny. 3 (wrz. 2021), 5-23. DOI:https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.3.1.