[1]
Piwnicki, G. 2016. Dylematy wprowadzenia euro w Polsce przez pryzmat polityczny i gospodarczy. Przegląd Politologiczny. 1 (mar. 2016), 91–106. DOI:https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.7.