[1]
Kobierecki, M.M. 2016. Upolitycznienie sportu jako następstwo konfrontacji politycznej państw. Przegląd Politologiczny. 1 (mar. 2016), 107–122. DOI:https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.8.