[1]
Nowak, W. i in. 2016. Migracja wewnętrzna w UE oraz EOG a problem nielegalnego rynku pracy. Analiza sytuacji imigrantów z Polski zamieszkujących okręg Hordaland. Przegląd Politologiczny. 3 (wrz. 2016), 67–78. DOI:https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.3.4.