[1]
Szymczyński, T.R. 2018. Pojęcie supranarodowości w polu integracji europejskiej z perspektywy hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera. Przegląd Politologiczny. 4 (cze. 2018), 95–108. DOI:https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.6.