[1]
Rachwał, M. 2018. Budżet partycypacyjny jako nowa forma współdecydowania o finansach lokalnych. Przegląd Politologiczny. 4 (cze. 2018), 173–186. DOI:https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.11.