[1]
Bekbołatuły, Żetpisbaj 2018. Problemy funkcjonowania public relations w Kazachstanie. Przegląd Politologiczny. 4 (cze. 2018), 275–282. DOI:https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.18.