[1]
Malendowski, W. i Kużelewska, E. 2018. Anna Potyrała, Unia Europejska wobec międzynarodowych sądów karnych. Geneza, istota i praktyka współpracy, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, pp. 344. Dieter Fuchs, Hans-Dieter Klingemann (eds.), Cultural Diversity, European Identity and the Legitimacy of the EU, Edward Elgar Publishing 2011, pp. 269. Przegląd Politologiczny. 3 (cze. 2018), 201–204. DOI:https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.16.