[1]
Sokołowski, J.K. i Stolicki, D. 2017. Przyczyny opóźnień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu legislacyjnego. Przegląd Politologiczny. 2 (cze. 2017), 40–54. DOI:https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.3.