(1)
Pochyły, P. Kwestia uchodźców/Migrantów I bezpieczeństwa Granic państwowych W Exposé ministrów Spraw Zagranicznych Polski W Latach 2014–2016. pp 2017, 89-102.