(1)
Nosova, B. Wpływ Komunikacji Politycznej Na Transformację tożsamości: Refleksja W ukraińskim Dyskursie mediów Cyfrowych. pp 2017, 89-108.