(1)
Rachwał, M. Ewolucja Systemu Wyborczego Do Sejmu RP – Kwestia formuły Wyborczej. pp 2017, 7-20.