(1)
Kołodziej, J. H. Obraz zagrożeń W Polskiej świadomości społecznej W świetle Krytycznej Teorii bezpieczeństwa. pp 2017, 115-126.