(1)
Kubas, S. Zmiany W Prawie Wyborczym W kontekście przeobrażeń Ustrojowych Na Węgrzech Po 2011 Roku. pp 2017, 143-156.