(1)
Kaczmarek, F. Znaczenie Pokoju I Stabilizacji Dla Europejskiej Polityki Rozwojowej Wobec Afryki Subsaharyjskiej. pp 2017, 157-172.