(1)
Shukuralieva, N.; Lipiński, A. Uwarunkowania Legitymizacji władzy W Systemach Autorytarnych. Casus państw Azji Centralnej. pp 2017, 189-202.