(1)
Barabasz, A. PRL Wobec II Rozszerzenia Wspólnot Europejskich O Grecję (1961–1981). pp 2017, 221-242.