(1)
Musiał-Karg, M.; Duda, K. Sprawozdanie Z XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Europa XXI wieku” (Collegium Polonicum, 2–3 Lutego 2017 r.). pp 2017, 249-250.