(1)
Tomaszewski, K. Polityka Energetyczna Unii Europejskiej W kontekście Problematyki bezpieczeństwa Gospodarczego. pp 2018, 133-146.