(1)
Jas-Koziarkiewicz, M.; Stasiak-Jazukiewicz, E. Przeciwdziałanie Koncentracji mediów W Wybranych państwach członkowskich I Unii Europejskiej – Analiza rozwiązań Prawnych. pp 2018, 147-162.