(1)
Witkowska, M. Bezpieczeństwo: Dyscyplina Nauki Wobec Funkcjonowania państwa, Pod Red. R. Skarzyńskiego I E. Kużelewskiej. pp 2018, 208-211.