(1)
Miński, R. Przywództwo Oligarchiczne I Jego społeczne Uwarunkowania W świetle „Partii Politycznych” Roberta Michelsa. pp 2018, 107-113.