(1)
Raubo, J. Neokonserwatyzm Na Tle Systemu Partyjnego W Stanach Zjednoczonych Ameryki. pp 2018, 147-154.