(1)
Lesiewicz, E. Europejski podręcznik Historii Jako próba Wypracowania wspólnej pamięci Zbiorowej Obywateli Unii Europejskiej. pp 2018, 57-68.