(1)
Hordecki, B. Rosyjskie Jubileusze Jako Zjawiska Retoryczno-Ironiczne. pp 2018, 125-134.