(1)
Kosman, M. Paweł Kowal, Koniec Systemu władzy. Polityka Ekipy Gen. Wojciecha Jaruzelskiego W Latach 1986-1989 (M. Kosman). pp 2018, 171.