(1)
Zięba, A.; Wróblewska, A. System Zarządzania Wiedzą Dla Zarządzania Kryzysowego. pp 2018, 37-48.