(1)
KMIECIAK, R. SamorzÄ…d Zawodowy I Gospodarczy W Polsce Po 1989 Roku. pp 2018, 49-58.