(1)
RÓŻEWICZ, M. Partia Demokratyczna W Midterm Elections 2010. pp 2018, 133-146.