(1)
MAGUŚ, J. Grzegorz Żuk, Twierdza Czy wspólnota? Europa W Polskim Dyskursie Publicznym, Lublin 2010, Ss. 148. pp 2018, 2013-214.