(1)
CHODUBSKI, A. Marceli Kosman, O Kresach W Historii I Legendzie. Studia I Szkice Z dziejów Polskiej Granicy Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011, Ss. 192. pp 2018, 215-220.