(1)
KOSMAN, M. Wojciech Jaruzelski, Starsi O 30 Lat, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, Ss. 205. pp 2018, 220-222.