(1)
PAJĄK-PATKOWSKA, B. Psychologiczne Uwarunkowania aktywności Politycznej Kobiet. pp 2018, 91-100.