(1)
BALCZYŃSKA-KOSMAN, A. Udział Kobiet W Mediach a Problematyka stereotypów płci. pp 2018, 113-120.