(1)
ANTSZEWSKI, A. Prawo I Sprawiedliwość W Polskim Systemie Partyjnym (przyczynek Do Dyskusji O systemotwórczej Roli Partii). pp 2018, 79-94.