(1)
JAƃCZAK, J. Unia Europejska I Jej Granice. W Poszukiwaniu Modelu Integracji Na Europejskich Peryferiach. pp 2018, 21-32.