(1)
MIKIEWICZ, P. Kierunki Ewolucji Unii Europejskiej Na Tle WyzwaƄ Globalnych. pp 2018, 33-40.