(1)
Kamola-Cieślik, M. Założenia I Realizacja Polityki rządu Polskiego W Zakresie Rozwoju przemysłu Stoczniowego W Polsce W kontekście Sytuacji Na Rynku Stoczniowym W świecie. pp 2019, 211-226.