(1)
Bojarowicz, T. Artur Lipiński, Prawica Na Polskiej Scenie Politycznej W Latach 1989–2011. Historia, Organizacja, tożsamość, Warszawa 2016, Ss. 446. pp 2019, 227-229.