(1)
Kaczmarek, F. Stanowisko Parlamentu Europejskiego Wobec Pomocy Humanitarnej. pp 2019, 21-31.