(1)
Nagar, N. B. Europa, Bliski Wschód I „arabska wiosna” – Zawiedzione Nadzieje. pp 2019, 55-66.