(1)
Piontek, D. Postępowa I Konserwatywna Retoryka W Reklamie Politycznej. pp 2019, 5-14.