(1)
Lewandowska, M.; Stachowiak, B. Uniwersytet W Okresie Zmiany Modelu przepływu Informacji. pp 2019, 59-68.