(1)
Akyesilmen, N.; Ishmeal, M. Dyskurs Nad językiem W Stosunkach międzynarodowych. pp 2019, 79-91.