(1)
Gomółka, K.; Borucińska, I. Partycypacja Obywatelska młodzieży Z Perspektywy Polskich I Litewskich Instytucji Na przykładzie Projektu South Baltic Youth Core Group Network. pp 2019, 55-70.