(1)
Drzonek, M. Wielokadencyjność Prezydenta Miasta Po wejściu Polski Do UE – Przypadek Gdyni. pp 2014, 19, 177-189.