(1)
Mizerska-Wrotkowska, M. Działalność międzynarodowa Drugiej Republiki Hiszpańskiej. pp 2014, 19, 205-213.